Oddělení anesteziologie je nelůžkové oddělení,  zajišťující provoz anesteziologické ambulance, anesteziologických pracovišť na jednotlivých operačních, ambulantních a zákrokových sálech, provoz dospávacích pokojů a konziliární spolupráci na společné jednotce intenzivní péče chirurgických oborů, včetně garance intenzivní péče.

Mezi hlavní činnosti oddělení patří anesteziologická vyšetření ambulantní, anesteziologická vyšetření předoperační u hospitalizovaných pacientů, podávání anestézií pro ambulantní i hospitalizované pacienty se standardním spektrem metod anestesií celkových i svodných, porodní analgezie, pooperační analgezie, intenzivní pooperační péče, resuscitační péče, nutriční a infuzní terapie, léčba chronické tumorosní bolesti.