Chirurgické oddělení je součástí nemocnice od jejího otevření.  Oddělení poskytuje péči s všeobecnou chirurgickou problematikou v regionálním rozsahu, při řešení problematiky břišní, cévní, nádorové chirurgie, traumatologie a  u vybraných operačních výkonů plastické chirurgie, včetně rekonstrukčních operací ruky. Při práci oddělení je kladen důraz na nové vyšetřovací a operační techniky, miniinvazivní postupy a laparoskopické operace, které jsou pro klienta méně zatěžující.
Pro pacienty v těžkém stavu, po úrazech, těžkých operacích, nebo pro pacienty s přidruženými chorobami má chirurgické oddělení vybudovánu jednotku intenzivní péče, kde se o nemocné stará tým speciálně vyškolených zdrav. pracovníků.
Součástí oddělení je chirurgická ambulance, která zajišťuje zdravotnickou službu 24 hodin denně .