Interní oddělení je součástí nemocnice od jejího otevření. Oddělení zajišťuje komplexní léčebno - preventivní péči, která vychází z koncepce odboru vnitřního lékařství. Jde především o včasnou a správnou diagnostiku, léčbu, určení prognózy, prevence vnitřních chorob, jejich následků a komplikací. Na oddělení jsou léčení především pacienti s nemocemi kardiovaskulárního systému. Oddělení také poskytuje konziliární služby pro celou lůžkovou část nemocnice.
Jednotka intenzívní péče je věnovaná nemocným s akutním interním onemocněním. Přístrojové vybavení a odborná kvalifikace personálu umožňuje poskytovat vysoko kvalitní intenzívní péči.
V ambulantní části je interní ambulance a ambulance pro předoperační vyšetření.