pracoviště Kadaň (Nemocnice Kadaň, Golovinova 1559, Kadaň, nemocnice přízemí)

dispečink v ordinační době

telefon +420 474944341

ordinační doba

pracovní dny

ambulance pro dospělé

17:00 - 20:00

soboty, neděle a svátky

09:00 - 19:00

ordinační doba

pouze soboty, neděle a svátky

ambulance pro děti a dorost

09:00 - 12:00


charakteristika

LPS (lékařská pohotovostní služba) slouží k ošetření náhlých onemocnění či zhoršení zdravotního stavu, kdy stupeň postižení nevyžaduje zásah ZZS (zdravotnické záchranné služby).
Služba je zajišťována Nemocnicí Kadaň ve spolupráci
s praktickými lékaři regionu.
Ošetřující lékař LPS je v případě nutnosti schopen zajistit potřebnou péči v návaznosti na odborné oddělení nemocnice.

poznámka

Pro potřebná ošetření je Vám k dispozici lékařská pohotovostní služba v přízemí hlavní budovy lůžkové části (v prostorách chirurgické ambulance).
Návštěvní služba není poskytována.
V případě méně závažných zdravotních potíží mimo ordinační hodiny je možné kontaktovat svého praktického nebo ošetřujícího lékaře, případně se u něho informovat předem o možnostech řešení zdravotních potíží v mimopracovní době.
Rozsah této služby je dán koncepcí přednemocniční akutní péče vypracovanou Ústeckým krajem.
Pro případy náhlého ohrožení života nebo zdraví zůstává dostupná ZZS (zdravotnická záchranná služba) v nepřetržitém provozu (tel. 155 nebo 112), která je určena k řešení závažných a neodkladných stavů ohrožujících život a zdraví.