Oddělení klinické biochemie a hematologie dále jen OKBH je součástí komplexní léčebné péče poskytované Nemocnicí Kadaň s.r.o. 

1. Laboratorní úsek OKBH

Laboratorní úsek OKBH poskytuje laboratorní služby jednak jednotlivým klinickým oddělením a ambulantním lékařům nemocnice, ale i ostatním subjektům, které nejsou integrální součástí nemocnice (soukromé ambulance, jiná lůžková zařízení, soukromé osoby).
Úsek je akreditován dle ČSN EN ISO 15 189:2007.

LÚ OKBH poskytuje:

  • základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, stolice, další tělesné tekutiny
  • speciální biochemická vyšetření (hormony štítné žlázy, reprodukční a infekční markery
  • základní hematologická a koagulační vyšetření
  • odběr plné krve pro přípravu transfuzních přípravků
  • výdej transfuzních přípravků
  • specializovaná vyšetření v oblasti vyšetřování mozkomíšního moku a dalších nekrevních tekutin

LÚ OKBH dále zajišťuje :

  • transport a uchovávání vzorků při požadavcích na vyšetření, která nejsou laboratoří prováděna
  • komplexně zajištěný přístup k datům, jejich bezpečnou ochranu a vhodné zpracování v laboratorním informačním systému
  • konzultační služby v oblasti biochemie, hematologie, imunohematologie a vyšetřování mozkomíšního moku
  • K provádění žilních odběrů krve se výhradně používá uzavřený vakuový systém fy Sarstedt

2. Transfuzní odběrové centrum a krevní sklad OKBH

Transfuzní odběrové centrum s krevním skladem OKBH provozuje i krevní sklad pro výdej transfuzních přípravků. TOCbylo v kadaňské nemocnici slavnostně otevřeno v roce 2004. Jedná se o nejmodernější zařízení transfuzního odběrového centra. Odběrové centrum splňuje přísná pravidla Evropské unie.
TOC je certifikováno dle ČSNEUISO9001.