jednatel Nemocnice Kadaň s.r.o.    
MUDr. Bc. Petr Hossner MBA +420 474 944 200 hossner(@)nemkadan.cz
asistentka ředitele    
Lenka Pešová +420 474 944 239 pesova(@)nemkadan.cz
personální a mzdová vedoucí, ekonomika    
Bc. Lenka Benešová +420 474 944 550 benesova(@)nemkadan.cz
vedoucí IT a controlling, bioinženýrství    
Ing. Jiří Vlas +420 474 944 377 vlas(@)nemkadan.cz
hlavní sestra nemocnice    
Monika Hlaváčková +420 474 944 223 hlavackova(@)nemkadan.cz 
vedoucí oddělení nákupu a zásobování    
Gabriela Maninová +420 474 944 389 (600), 725 991 632 maninova(@)nemkadan.cz
poradce ředitele pro komunikaci se zdravotními pojišťovnami    
Ing. Hana Vojtíšková +420 606 882 563 vojtiskova(@)nemkadan.cz
Vedoucí provozně technického oddělení    
Miroslav Zuzák +420 474 944 201 zuzak(@)nemkadan.cz