rok 2018
    Výroční zpráva za rok 2018 (formát pdf 7,8 MB)  
    Povinná příloha v účetní uzávěrce 2018 (formát pdf 2,9 MB)  
    Přehled o změnách vlastního kapitálu společnosti 2018 (formát pdf, 313 kB)  
    Rozvaha 2018 (formát pdf, 1,4 MB)  
    Výkaz zisku a ztráty 2018 (formát pdf, 810 kB)  
    Výrok auditora k účetní uzávěrce 2018 (formát pdf, 1,3 MB)  
    Přehled o peněžních tocích 2018 (formát pdf, 0,7 MB)  
 rok 2017
    Výroční zpráva Nemocnice Kadaň za rok 2017 včetně příloh - výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha k účetní uzávěrce, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, výrok auditora (format pdf, 14194 kB)  
rok 2016
    Výroční zpráva Nemocnice Kadaň za rok 2016 (format pdf, 1150 kB)   
rok 2015
    Výroční zpráva Nemocnice Kadaň za rok 2015 (formát pdf, 959 kB)  
    Účetní závěrka k 31.12.2015 (formát pdf, 3551 kB)  
    Příloha k účetní uzávěrce (formát pdf, 73 kB)  
    Zpráva auditora 2015 (formát pdf, 801 kB)  
rok 2014
    Výroční zpráva Nemocnice Kadaň za rok 2014 (formát pdf, 626 kB)  
    Příloha 1 - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2014 (formát pdf 24 kB)  
    Příloha 2 - Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2014 (formát pdf, 31 kB)  
    Příloha 3 - Příloha k účetní uzávěrce (formát pdf, 80 kB)  
    Příloha 4 - Cash flow (formát pdf, 0 kB)  
    Příloha 5 - Zprava auditora o ověření výroční zprávy (formát pdf, 866 kB)  
    Příloha 6 - Zprava auditora o ověření účetní uzávěrky (formát pdf, 630 kB)  
rok 2013
    Výroční zpráva Nemocnice Kadaň za rok 2013 (formát pdf, 0 kB)  
    Příloha 1 - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2013 (formát pdf, 0 kB)  
    Příloha 2 - Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 (formát pdf, 0 kB)  
    Příloha 3 - Příloha k účetní uzávěrce (formát pdf, 0 kB)  
    Příloha 4 - Cash flow (formát pdf, 0 kB)  
    Příloha 5 - Výrok auditora (formát pdf, 0 kB)  
rok 2012
    Výroční zpráva Nemocnice Kadaň za rok 2012 (formát pdf, 590 kB)  
    Příloha 1 - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2012 (formát pdf 22 kB)  
     Příloha 2 - Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 (formát pdf, 30 kB)  
     Příloha 3 - Příloha k účetní uzávěrce (formát pdf, 73 kB)  
    Příloha 4 - Cash flow (formát pdf, 25 kB)  
     Příloha 5 - Výrok auditora (formát pdf, 833 kB)  
rok 2011
    Výroční zpráva Nemocnice Kadaň za rok 2011 (formát pdf, 1953 kB)  
    Příloha 1 - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2011 (formát pdf 64 kB)  
    Příloha 2 - Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 (formát pdf, 102 kB)  
    Příloha 3 - Příloha k účetní uzávěrce (formát pdf, 178 kB)  
    Příloha 4 - Cash flow (formát pdf, 76 kB)  
    Příloha 5 - Výrok auditora (formát pdf, 1530 kB)  
rok 2010
    Výroční zpráva Nemocnice Kadaň za rok 2010 (formát pdf,  kB)  
    Příloha 1 - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2010 (formát pdf  kB)  
    Příloha 2 - Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2010 (formát pdf,  kB)  
    Příloha 3 - Příloha k účetní uzávěrce (formát pdf,  kB)  
    Příloha 4 - Cash flow (formát pdf,  kB)  
    Příloha 5 - Výrok auditora (formát pdf,  kB)  
rok 2009
    Výroční zpráva Nemocnice Kadaň za rok 2009 (formát pdf, kB)  
    Příloha 1 - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2009 (formát pdf kB)  
    Příloha 2 - Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2009 (formát pdf, kB)  
    Příloha 3 - Příloha k účetní uzávěrce (formát pdf, kB)  
rok 2008
    Výroční zpráva Nemocnice Kadaň za rok 2008 (formát pdf, kB)  
    Příloha 1 - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2008 (formát pdf kB)  
    Příloha 2 - Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2008 (formát pdf, kB)  
    Příloha 3 - Příloha k účetní uzávěrce (formát pdf, kB)  
    Příloha 4 - Cash flow (formát pdf, kB)  
    Příloha 5 - Výrok auditora (formát pdf, kB)  
    Příloha 4 - Cash flow (formát pdf, kB)  
    Příloha 5 - Výrok auditora (formát pdf, kB)  
rok 2010
    Výroční zpráva Nemocnice Kadaň za rok 2010 (formát pdf, 2040 kB)  
    Příloha 1 - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2010 (formát pdf 67 kB)  
    Příloha 2 - Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2010 (formát pdf, 89 kB)  
    Příloha 3 - Příloha k účetní uzávěrce (formát pdf, 146 kB)  
    Příloha 4 - Cash flow (formát pdf, 678 kB)  
    Příloha 5 - Výrok auditora (formát pdf, 3817kB)  
rok 2009
    Výroční zpráva Nemocnice Kadaň za rok 2009 (formát pdf, 329 kB)  
    Příloha 1 - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2009 (formát pdf 21 kB)  
    Příloha 2 - Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2009 (formát pdf, 34 kB)  
    Příloha 3 - Příloha k účetní uzávěrce (formát pdf, 67 kB)  
    Příloha 4 - Cash flow (formát pdf, 33 kB)  
    Příloha 5 - Výrok auditora (formát pdf, 587 kB)  
rok 2008
    Výroční zpráva Nemocnice Kadaň za rok 2008 (formát pdf, 323 kB)  
    Příloha 1 - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2008 (formát pdf 21 kB)  
    Příloha 2 - Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2008 (formát pdf, 34 kB)  
    Příloha 3 - Příloha k účetní uzávěrce (formát pdf, 66 kB)  
    Příloha 4 - Cash flow (formát pdf, kB)  
    Příloha 5 - Výrok auditora (formát pdf, 286 kB)  
rok 2007
    Výroční zpráva Nemocnice Kadaň za rok 2007 (formát pdf, 626 kB)  
    Příloha 1 - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2007 (formát pdf 21 kB)  
    Příloha 2 - Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2007 (formát pdf, 34 kB)  
    Příloha 3 - Příloha k účetní uzávěrce (formát pdf, 70 kB)  
    Příloha 4 - Cash flow (formát pdf, 26 kB)  
    Příloha 5 - Výrok auditora (formát pdf, 25kB)  
rok 2006
    Výroční zpráva Nemocnice Kadaň za rok 2006 (formát pdf, 627 kB)  
    Příloha 1 - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2006 (formát pdf kB)  
    Příloha 2 - Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2006 (formát pdf, kB)  
    Příloha 3 - Příloha k účetní uzávěrce (formát pdf, kB)  
    Příloha 4 - Cash flow (formát pdf, kB)  
    Příloha 5 - Cash flow (formát pdf, 376 kB)  
rok 2005
    Výroční zpráva Nemocnice Kadaň za rok 2005 (formát pdf kB)  
    Příloha 1 - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2012 (formát pdf kB)  
    Příloha 2 - Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 (formát pdf kB)  
    Příloha 3 - Příloha k účetní uzávěrce (formát pdf kB)  
    Příloha 4 - Cash flow (formát pdf kB)  
    Příloha 5 - Cash flow (formát pdf kB)  
rok 2004
    Výroční zpráva Nemocnice Kadaň za rok 2004 (formát pdf, 624 kB)  
    Příloha 1 - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2004 (formát pdf kB)  
    Příloha 2 - Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2004 (formát pdf kB)  
    Příloha 3 - Příloha k účetní uzávěrce (formát pdf kB)  
    Příloha 4 - Cash flow (formát pdf kB)  
    Příloha 5 - Cash flow (formát pdf kB)