Nemocnice Kadaň

Nahlížení do dokumentace

Postup při nahlížení do zdravotnické dokumentace a vydávání jejich výpisů a kopií Nemocnice Kadaň s.r.o.

Postup je zpracován v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění.


Nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta při hospitalizaci (ambulantním ošetření a vyšetření).

 1. Pacient, osoba pověřená požádá primáře, o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace.
 2. Prokáže svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem obsahujícím fotografii, příslušnost ke správnímu orgánu nebo instituci nebo předloží písemné pověření (není nutné v případě, že umožňuje nahlížení ošetřující lékař).
 3. Při nahlížení do dokumentace nesmí být umožněno získat informace o třetích osobách.
 4. Pacient má právo na úplnou dokumentaci, v dohodnutém čase.
 5. Jestliže jsou ve zdravotnické dokumentaci vedené o nezletilém pacientovi zaznamenány takové údaje o jeho zákonném zástupci, pěstounovi nebo jiné pečující osobě, o kterých se zdravotnický pracovník dozvěděl při poskytování zdravotních služeb a z nichž lze vyvodit podezření na zneužívání nebo týrání pacienta nebo ohrožování jeho zdravého vývoje, může poskytovatel omezit zpřístupnění zdravotnické dokumentace tomuto zákonnému zástupci, popřípadě oběma zákonným zástupcům, pěstounovi nebo jiné pečující osobě, pokud uzná, že toto omezení je v zájmu pacienta. Přístup do zdravotnické dokumentace lze omezit pouze ve vztahu k údajům, z nichž vyplývají skutečnosti uvedené ve větě první. Obdobně se postupuje, má-li zdravotnický pracovník podezření na zneužívání nebo týrání pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, nebo jiného pacienta, který není nezletilým pacientem nebo pacientem zbaveným způsobilosti k právním úkonům.
 6. Nahlížení do zdravotnické dokumentace je umožněno přímo v prostorách oddělení, vždy za přítomnosti určeného pracovníka oddělení.
 7. Termín splnění žádosti do druhého dne po jejím sdělení pacientem.

Nahlížení pacientem do zdravotnické dokumentace uložené v archivu.

 1. Pacient podá písemnou žádost řediteli nemocnice.
 2. Před nahlédnutím prokáže svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem obsahujícím fotografii, příslušnost ke správnímu orgánu nebo instituci nebo předloží písemné pověření.
 3. Pacientovi je poskytnuta úplná dokumentace.
 4. Nahlížení do zdravotnické dokumentace je umožněno přímo v prostorách nemocnice za přítomnosti určeného zaměstnance oddělení, v dohodnutém čase.
 5. Termín splnění žádosti do 15 pracovních dnů od jejího obdržení.

Nahlížení do zdravotnické dokumentace osobami určenými pacientem

 1. Souhlas pacienta s nahlížením do zdravotnické dokumentace jím určeným osobám je vždy součástí záznamů ve zdravotnické dokumentaci. V případě, že pacient určí tuto osobu dodatečně, je nutné předložit  souhlas pacienta s jeho ověřeným podpisem.
 2. Osoba určená pacientem podá písemnou žádost řediteli nemocnice, která obsahuje také rodné číslo pacienta, do jehož dokumentace bude tato osoba nahlížet. Pokud tato osoba rodné číslo pacienta nezná, je nutné v celé zdravotnické dokumentaci zamezit jeho přečtení.
 3. Před nahlédnutím do dokumentace prokáže osoba určená pacientem svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem obsahujícím fotografii.
 4. Nemocnice je povinna zajistit, aby se oprávněná osoba určená pacientem nedozvěděla informace o třetích osobách.
 5. Nahlížení do zdravotnické dokumentace je umožněno přímo v prostorách nemocnice za přítomnosti určeného zaměstnance oddělení, v dohodnutém čase.
 6. Termín splnění žádosti do 15 pracovních dnů od jejího obdržení.

Nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého

 1. Žádost o nahlédnutí do dokumentace zemřelého pacienta se podává na ředitelství nemocnice.
 2. Nahlížet do dokumentace zemřelého je možné pouze v případě, že pacient nevyslovil, resp. není zaznamenán jeho zákaz poskytovat informace osobám blízkým.
 3. Nahlížení do zdravotnické dokumentace je nemocnice povinna umožnit také osobám, které za svého života pacient určil záznamem ve zdravotnické dokumentaci.
 4. Je-li stanovisko ředitele nemocnice k nahlédnutí do dokumentace kladné, umožní nahlédnutí do zdravotnické dokumentace primář oddělení, v dohodnutém čase.
 5. Před nahlédnutím do dokumentace prokáže blízká osoba nebo osoba určená za života pacienta záznamem v dokumentaci svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem s fotografií.
 6. Nemocnice je povinna zajistit, aby se blízká osoba, nebo osoba určená ve zdravotnické dokumentaci za života pacienta nedozvěděla informace o třetích osobách
 7. Nahlížení do zdravotnické dokumentace je umožněno přímo v prostorách nemocnice za přítomnosti určeného zdravotnického pracovníka oddělení.
 8. Žádosti se vyhoví nejpozději do 30 pracovních dnů od jejího doručení.

 

 •  Pro bližší informace kontaktujte sekretariát ředitele telefonicky na čísle 474 944 239

 

Ceník administrativních úkonů spojených s nahlížením do dokumentace.

Nahlížení do zdravotnické dokumentace či jiné odborné dokumentace   cena včetně DPH

Připravení archivované dokumentace (zahrnuje krytí nákladů spojených
s vyhledáním v archívu, s dopravení na příslušné pracoviště
a zpětné uložení).                                                                                                                        100,00 Kč

Nahlížení do dokumentace pod vedením zdravotnického (odborného)
pracovníka (za každých započatých 15 minut).                                                                      75,00 Kč

Pacient při hospitalizaci, ambulantním ošetření a vyšetření
(připravení i nahlížení, je součástí poskytované zdravotní péče).                                   bezplatně

Oprávněné osoby bez souhlasu pacienta, osvobozené od úhrady
ze zákona (za každých započatých 15 minut).                                                                     bezplatně


Kopírování zdravotnické a související dokumentace (nezahrnuje            cena včetně DPH
cenu výše uvedeních administrativních výkonů, jedná se pouze
o mechanické pořízení kopií).         


kopie zdravotnické a související dokumentace za jednu stranu A4                                    2,00 Kč

kopie zdravotnické a související dokumentace za jednu stranu většího formátu           5,00 Kč

za ´´vypálení´´ požadovaných údajů na CD                                                                             80,00 Kč

za zaslání faxu (1 strana)                                                                                                                5,00 Kč


Manipulační poplatek za pořízení kopií dokumentace v rozsahu             cena včetně DPH
(za počet pevně spojených stránek, tj. netýká se kopírování volných listů a CD).


do 5 stránek                                                                                                                                 bezplatně 
do 10 stránek                                                                                                                                 20,00 Kč
do 50 stránek                                                                                                                              100,00 Kč
do 100 stránek                                                                                                                            200,00 Kč
nad 100 stránek                                                                                                                          250,00 Kč


Formuláře žádostí

Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace

FT-A21 Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 131,48 kB

Žádost o pořízení kopie zdravotnické dokumentace, zapůjčení obrazové dokumentace

FT-A23 Žádost o pořízení kopie zdravotnické dokumentace, zapůjčení obrazové dokumentace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 194,65 kB

INTRANET EMAIL

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Stipendium

stipendium

Spolupráce

ústecký kraj

Ocenění