Nemocnice Kadaň

Stížnosti

Vážení pacienti,

snahou všech pracovníků naší nemocnice je Vaše maximální spokojenost.
Budeme Vám také vděční za veškeré kladné i záporné připomínky k naší práci, které můžete vyjádřit v anonymní anketě probíhající na lůžkových odděleních naší nemocnici. Výsledky vyplývající z ankety jsou pravidelně vyhodnocovány a slouží nám k stálému zlepšování služeb, které pro Vás poskytujeme. Za Váš ochotný přístup a čas strávený nad otázkami, které jsme pro Vás připravili tímto děkujeme.

Pokud přesto shledáte při Vaší hospitalizaci či ambulantním vyšetření nejasnost, případně nespokojenost s poskytnutou péčí, máte jako náš pacient právo připomínku vyslovit.

Připomínku se prosím snažte řešit na místě vzniku nejasností mezi Vámi a našimi pracovníky. Uvětšiny případů se jedná o nedorozumění, které lze s uspokojením vyřešit ústně a na místě.

Nebudete-li s postupem řešení spokojeni, můžete se ihned obrátit na nadřízeného pracovníka, přednostu nebo vrchní sestru oddělení, kteří jsou schopni svou pravomocí Vaši situaci uspokojivě vyřešit. V případě, že Vaše připomínka nebude uspokojivě vyřešena ani s vedoucím pracovníkem, seznamte s ní ředitele nemocnice.


Postup při vyřizování stížností v Nemocnici Kadaň podle § 93. odst.4a. zákona č. 372/2011 Sb.

Proti postupu při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

  • pacient
  • zákonný zástupce pacienta
  • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
  • osoba zmocněná pacientem

Stížnost se podává písemně řediteli nemocnice na sekretariátu ředitele v pracovní době od 8:00 do 15:00 hodin nebo poštou na adrese Golovinova 1559, 432 01 Kadaň nebo elektronickou poštou na adrese hossner@nemkadan.cz

V případě ústního podání stížnosti si stěžující domluví termín projednání osobně na sekretariátu ředitele v době pracovní, telefonicky na čísle 474944239 nebo na emailové adrese hossner@nemkadan.cz

Ústní projednání stížnosti navrhne ředitel nemocnice stěžovateli v případě, že je to, s ohledem na charakter stížnosti vhodné.

Ředitel nemocnice je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tuto lhůtu lze prodloužit, v odůvodněných případech, o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty je stěžovatel informován.

Pokud je ředitel nemocnice nepříslušný k vyřízení stížnosti, předá jí do 5 dnů od obdržení věcně příslušnému subjektu.

Nemocnice vede evidenci o podání stížností a jejich vyřízení.


Pokud stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti ze strany poskytovatele zdravotních služeb, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, tedy:
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru zdravotnictví, Velká Hradební3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.


Přejeme Vám brzké uzdravení a věříme, že z naší strany nebude poskytnut prostor pro jakoukoli Vaši vážnou nespokojenost.

INTRANET EMAIL

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Stipendium

stipendium

Spolupráce

ústecký kraj

Ocenění