Nemocnice Kadaň

Porod do vody

Porodem do vody myslíme takový způsob vedení porodu, kdy vypuzovací fáze II. doby porodní probíhá pod úrovní vodní hladiny.

  • podmínky

Fyziologicky probíhající těhotenství s jedním plodem v poloze podélné hlavičkou po ukončeném 37. týdnu gravidity.

Fyziologický porodnický nález při přijetí rodičky k porodu.

Fyziologický - reaktivní CTG záznam při přijetí k porodu.

Nepřítomnost porodnických komplikací při minulých porodech.

  • b) porod do vody nelze provést, pokud se vyskytne:

Jakákoli patologie v průběhu I. nebo II. doby porodní.

Podání analgetik 4 hodiny nebo méně před vstupem do lázně.

Podání epidurální analgezie.

Známé infekce rodičky - např. hepatitis, HIV atd.

  • podmínky porodu

Při pobytu rodičky v lázni je nutná neustálá přítomnost jedné osoby a další kvalifikované osoby poblíž pro případný transport rodičky z lázně.

Vypuzovací fázi II. doby porodní je osobně přítomen porodník i pediatr.

Rodička porod do vody aktivně žádá a podepíše "informovaný souhlas" (viz. níže). V případě přítomnosti partnera při porodu do vody podepíše tento souhlas i on. Informovaný souhlas musí být podepsán před vstupem rodičky do vodní lázně (vany).

Text informovaného souhlasu:

Porodem do vody rozumíme takový průběh závěrečné fáze porodu, kdy se hlavička, novorozenec i celé jeho tělo porodí pod úrovní vodní hladiny.

Možnost vedení porodu do vody stanoví porodník po Vašem přijetí k porodu poté, jakmile zhodnotí Váš celkový tělesný rodičky, provede porodnické vyšetření a zhodnotí záznam srdeční akce plodu provedený na kardiotokografu.

V průběhu porodu je možné využít pobytu ve vodě i opakovaně.

Dojde-li v kterékoli fázi porodu k neočekávaným komplikacím, je nutno okamžitě pobyt ve vodě ukončit a uposlechnout doporučení odborného personálu.

Tento způsob porodu je považován za bezpečný, jedná-li se o zcela normální průběh porodu. Pozitivním efektem pro Vás u takto vedeného porodu je obvykle úleva při bolesti, možnost měnit polohu těla v průběhu porodu, provádí se méně nástřihů hráze. Dosud nebyl jednoznačně prokázán negativní ani pozitivní účinek takto vedeného porodu na novorozence.

U novorozence může dojít k vdechnutí plodové vody s nutností odsátí dýchacích cest eventuálně s intubací (zavedením kanyly do průdušnice) nebo k infekčním komplikacím - stejně jako při každém porodu, aniž by toto bylo způsobeno samotným porodem do vody.

INTRANET EMAIL

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Stipendium

stipendium

Spolupráce

ústecký kraj

Ocenění