Nemocnice Kadaň

Utajený porod

Podmínky utajeného porodu upravuje zákon 422/2004 Sb. ze dne 10. června 2004, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Žena, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, musí splňovat následující podmínky:

  • musí mít trvalý pobyt na území České republiky
  • nesmí se jednat o ženu, jejímuž manželu svědčí domněnka otcovství (§ 51 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině)

Při splnění těchto podmínek má žena právo na zvláštní ochranu svých osobních údajů.

Zdravotnické zařízení je v takovém případě povinno vést zdravotnickou dokumentaci v rozsahu péče související s těhotenstvím a porodem, jejíž součástí jsou osobní údaje této ženy nezbytné ke zjištění anamnézy a údaje uvedené v § 67b odst. 2 písmo b). Jméno a příjmení ženy společně s dalšími specifikujícími údaji (rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu) je vedeno odděleně od zdravotnické dokumentace spolu s písemnou žádostí o utajený porod. Tyto údaje je žena povinna do žádosti o utajený porod uvést.

Trvalý pobyt na území České republiky prokazuje žena občanským průkazem.

Domněnka otcovství se vyvrací předložením rozsudku soudu o rozvodu v případě žen rozvedených nebo předložením úmrtního listu manžela u žen ovdovělých, pokud není tento stav uveden v občanském průkazu.

Při splnění těchto podmínek se výše uvedené identifikační údaje nezapisují:

  • do porodní knihy ve zdravotnickém zařízení, kde žena porodila
  • do knihy narození vedené matričním úřadem

Na všechny pracovníky, kteří se s údaji dostali do styku se vztahuje povinnost mlčenlivosti stanovená v § 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

INTRANET EMAIL

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Stipendium

stipendium

Spolupráce

ústecký kraj

Ocenění