Nemocnice Kadaň

Poučení před anestézií u dítěte

Vážení rodiče,

svěřili jste své dítě do péče lékařů a sester naší nemocnice a určitě je naším společným zájmem, aby jeho pobyt v nemocnici byl co nejkratší, bez komplikací a pro dítě co nejméně zatěžující.

Přes veškerou snahu a individuální přístup nemůže personál nemocnice odhalit jemné odlišnosti každé dětské duše a proto je velmi důležitá Vaše spolupráce.

Byli jste informováni, že zdravotní stav Vašeho dítěte je vhodné řešit operací či je potřebné doplnit složitější vyšetření. Je známé, že nemocniční prostředí, opakované vizity a vyšetřování, nezbytné krevní odběry zatěžují psychiku dítěte a navozují určitý stupeň strachu. Je rovněž známé, že optimální průběh hospitalizace předpokládá i optimální spolupráci dítěte se zdravotnickým personálem a ta je jednoznačně podmíněna Vaším postojem a pomocí.

Operace i bolestivější vyšetřovací zákroky provádíme v celkové anestézii či místním znecitlivění.

Aby anestézie byla pro dítě co nejbezpečnější, bude Vaše dítě celkově vyšetřeno dětským lékařem a anesteziologem. Je nanejvíc žádoucí, aby i na anesteziologickou vizitu doprovázel dítě rodič - jednak pro zajištění dobrého kontaktu s dítětem, jednak pro nezbytnost poskytnout lékaři plné a přesné informace. Na podkladě výsledku vyšetření a získaných informací ve vztahu k plánovanému zákroku anesteziolog rozhodne o nejvhodnějším způsobu znecitlivění pro Vaše dítě a rád Vás bude v případě Vašeho zájmu o tomto postupu informovat.

Uvědomte si, prosím, že plná bezpečnost Vašeho dítěte během zákroku v anestézii závisí od správných a úplných údajů o jeho zdravotním stavu a tyto údaje jsou rozhodující pro volbu anesteziologického postupu i výběr a dávkování léků.

Vdechnutí zvratků během anestézie může mít vážné důsledky a proto, neurčí-li lékař jinak, nedávejte Vašemu dítěti 6 hodin před plánovaným začátkem zákroku jíst a pít, u malých dětí dohlédněte, aby dítě nepozorovaně nemohlo něco požít.

Před úvodem do anestézie obdrží Vaše dítě zklidňující lék - premedikaci, aby nepřicházelo na operační sál ustrašené. Tato premedikace se provádí injekční aplikací do svalu, ale dáváme v případě možnosti přednost podání sirupu. K provedení vlastní anestézie a operace je nezbytné zajistit vstup do žíly, u malých dětí se vpich provádí po lehkém "uspání" k vyloučení bolesti a neklidu dítěte. Rovněž další nepříjemné procedury, které jsou nezbytné k zajištění operace ( žaludeční sondy, močové cévky, vícečetné vstupy do žil atd. ) provádíme na zklidněném dítěti. Umožní-li to typ operace, používáme moderní metodu, která spočívá v kombinaci svodné lokální anestézie, která 100% vyloučí vnímání bolesti, se zcela povrchní anestézií celkovou, která vyloučí vnímání zvuků a pohyb dítěte. Touto metodou se sníží na minimum množství podaných léků a tím i možnost jejich vedlejších účinků.

Vlastní celková anestézie začíná aplikací uspávací látky do žíly či vdechováním anestetika s kyslíkem a během celé operace se anestézie udržuje v hloubce, která umožní operatérovi optimální operační podmínky a dítě zbaví vnímání a pohybu. Po celou délku anestézie je Vaše dítě pod stálou kontrolou lékaře anesteziologa a anesteziologické sestry a průběžně jsou sledovány životní funkce jako krevní tlak, puls, činnost srdeční na EKG a okysličení. Do úplného probuzení je Vaše dítě pod dohledem zkušené sestry na dospávacím pokoji a poté převezeno dle stavu a závažnosti zákroku na standardní lůžko či na lůžko pooperační intenzivní péče.

I pooperační období je provázeno určitými zatěžujícími faktory jako je nutnost podání infúzních roztoků, omezení pohybu, omezení stravy atd. K snížení vnímání pooperační bolesti bude v případě potřeby Vaše dítě dostávat v určitých časových intervalech lék proti bolesti formou injekce či kapek.

Je naší největší snahou, aby pobyt malého pacienta v nemocnici byl co nejpříjemnější a nejbezpečnější. Přes veškerou snahu a možná opatření je nezbytné Vás seznámit s možností určitých komplikací ve vztahu k anestézii od prasknutí zajišťované žíly přes možné nežádoucí reakce na podávané léky, kožní reakci na desinfekční prostředky či reakci na podávanou krevní konzervu. Je dobré o možnosti komplikací vědět a předcházet jim. Vzdělání našeho personálu, praktické zkušenosti i dokonalé přístrojové vybavení jsou zárukou hladkého průběhu anestézie i zvládnutí všech odchylek.

Máte-li nějakou nejasnost, neváhejte se otázat, rádi Vám vše vysvětlíme a odpovíme.

Vám přejeme hodně klidu a našemu dětskému pacientovi co nejpříjemnější pobyt v nemocnici s minimem nepříjemných zážitků.

INTRANET EMAIL

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Stipendium

stipendium

Spolupráce

ústecký kraj

Ocenění