Nemocnice Kadaň

Poučení před anestézií

Vážení,

připravujete se k operačnímu či vyšetřovacímu výkonu, který ke svému provedení i pro dosažení Vašeho komfortu vyžaduje znecitlivění. Proto Vás žádáme, abyste si pozorně přečetli následující řádky, které by Vám měly objasnit základní informace.

Znecitlivění (anestézie) se s postupem doby vyvinula v samostatný vědní obor do dnešní podoby, kdy šíře metod, dostupná technika i množství léků dávají předpoklad Vašeho úspěšného převedení přes operační období, bez bolesti a k Vaší spokojenosti.

Je však i na Vás, abyste svým postojem, chováním i sdělením nezbytných údajů přispěli k zajištění Vaší bezpečnosti a snížení možných rizik.

Anestézie může být provedena jako celková narkóza, kdy je vyřazen pocit vnímání bolesti i vědomí a dále jako některá z metod lokální anestézie. V každém případě je nezbytné k aplikaci farmak, tekutin ev. krevní náhrady zajistit žilní přístup a po celou dobu výkonu Váš stav a bezpečnost bude zajišťovat lékař-anesteziolog s anesteziologickou sestrou s pomocí přístrojů, které budou průběžně měřit Váš krevní tlak, pulsovou frekvenci, okysličení krve a sledovat srdeční činnost. Ve zvláštních situacích a u dlouhých výkonů může vzniknout potřeba Vašeho dalšího instrumentálního zajištění (zavedení močové cévky, zavedení žaludeční sondy), které se zvykle provádí ještě před zahájením anestézie a znamená pro Vás určité nepohodlí. V případě, že to typ operace umožní a Vaše obavy z tohoto postupu by Vás význačně obtěžovaly, je možné se domluvit na zavedení až po zahájení anestézie.

Celková anestézie

Zvykle začíná aplikací uspávací látky do žíly a pokračuje další aplikací farmak a zajištěním, které už nevnímáte. Základní podmínkou je dokonalé zajištění dýchacích cest, ke kterému je někdy (u operací v nadbřišku vždy) nutné do dýchacích cest zavést tenkou rourku, která umožní Vaše optimální okysličení. Jako každý lékařský postup přináší provedení celkové anestézie některé nevýhody. Jednak se jedná o vedlejší účinky aplikovaných farmak, které ovlivňují i další systémy (srdce, játra, ledviny, dýchání), jednak se jedná o "zbytkové" působení těchto látek i v pooperačním období a to několik hodin až několik dnů. Může jít především o pocit spavosti, horší duševní kondici s pocitem zhoršeného zapamatování či vybavování si z paměti. U citlivých jedinců se v pooperačním období může vyskytnout pocit nucení na zvracení, ev. i zvracení, a to nejen jako důsledek podstoupené anestézie, ale i jako následek operace na určitém orgánu (žaludek, žlučník, děloha). Ve zcela vzácném případě může během anestézie dojít k pocitu určitého vnímání - především zvukové vjemy, ale v žádném případě nebudete pociťovat bolest.

Zcela zvláštním úsekem je bezprostřední pooperační období, kdy nabýváte vědomí, začínáte vnímat hovor a okolí a může se začít objevovat první pocit pooperační bolesti.

Anesteziolog je povinen Vaším častým "buzením" se opakovaně přesvědčovat o Vaší reakci a stavu vnímání a do plného návratu vědomí a stabilizace Vašeho stavu (srdeční činnost, výkonnost dýchání atd.) budete pod dohledem specializované sestry, zvykle na pooperačním pokoji. Po bezprostředním zotavení budete převezeni na Vaše oddělení, v případě Vaší závažnější choroby či po delší operaci na jednotku intenzívní péče (JIP). Již na pooperačním pokoji můžete požádat o první injekci proti pooperační bolesti.

Lokální anestézie - název skrývající řadu metod

Infiltrační anestézie představuje injekční aplikaci znecitlivující látky přímo do operačního pole, zvykle je prováděna přímo operatérem a to především u výkonů malých ev. u operací, kde je nezbytná spolupráce pacienta například některé operace na šlachách.

Svodná anestézie spočívá v injekční aplikaci anestetika do bezprostřední blízkosti nervu či nervové pleteně a tím zabránění vedení bolestivého nervového vzruchu.

Subarachnoidální blok a epidurální anestézie představují typy svodné míšní či páteřní anestézie a na tomto místě je nutné vyvrátit mnohdy zažitou představu, že se píchá do míchy či do její blízkosti. Anestetikum je aplikováno jehlou meziobratlovým prostorem ve výši, kde se již mícha nenachází!

Všechny druhy lokální anestézie mají mizivé množství kontraindikací a komplikací. Vzácně může dojít k projevům některé z forem alergické reakce tak jako u každého aplikovaného léku a vybavení anesteziologického pracoviště je na tuto možnost připraveno.

Během aplikace svodné anestézie může dojít ke vjemu určitého nervového dráždění, většinou jako pocit proběhnutí elektrického proudu, někdy je tento pocit úmyslně vyhledáván, abychom se přesvědčili o správnosti postavení injekční jehly.

Subarachnoidální a epidurální anestézie jsou vhodné i pro rozsáhlé operační výkony, především v oblasti pod pupkem (urologické, gynekologické, ortopedické, operace kýl atd.), jejich výhodou je nejen minimální celkové ovlivnění organismu, ale i pooperační bezbolestnost v trvání cca 2-8 hodin. Jsou vhodné i u pacientů starších věkových skupin či u pacientů s vážnějšími komplikujícími chorobami. Tento typ anestézie se provádí v poloze na boku či v sedě a pro Vaše možné maximální pohodlí se nejprve tenkou jehlou umrtví kůže a kanálek, kterým se následně zavede vlastní aplikační jehla.

Pro zvláště dlouhé operace či k zajištění dlouhodobé pooperační bezbolestnosti je možné použitou aplikační jehlou zavést tenoučkou hadičku (katetr) a po odstranění jehly opakovaně katetrem aplikovat anestetikum. Mezi určitou nevýhodu tohoto postupu patří několikahodinový pocit snížené hybnosti dolních končetin, který však beze zbytku odezní. Ve vzácném případě může dojít k pooperačnímu zadržení močení, které si vyžádá vycévkování. U pacientů mladšího věku může dojít k pooperačním bolestem hlavy různé závažnosti, vzácně vyžadující léčebný zákrok. Proto u pacientů, kteří trpí bolestmi hlavy či neurologickými poruchami přistupujeme k návrhu tohoto znecitlivění zcela individuálně.

Příprava

V bezprostředním předoperačním období budete pozváni na anesteziologickou ambulanci, kde se anesteziolog seznámí s Vaší dokumentací, vyšetřeními, provede podrobný rozbor Vašeho předchorobí a vlastní vyšetření. Je ve Vašem zájmu, abyste odpovídali přesně, stručně a pravdivě a nezamlčeli důležité údaje a to ani údaje o požívání léků, drog či alkoholu. Nezatajujte pocit počínající virózy či nedávno prodělané i banální onemocnění.

Nepamatujete-li si jména Vašich léků, přineste léky sebou ev. si jména poznamenejte na papír. Budete-li mít nějakou nejasnost, neváhejte se zeptat.

Závěrem anesteziologického vyšetření Vám anesteziolog navrhne možné způsoby znecitlivění vhodné pro Váš zdravotní stav i typ plánované operace a poučí Vás o nutných zásadách předoperačního období (léčba, změna léčby či vysazení Vašich léků, vyjmutí zubní protézy, lačnění atd.).

Problémem, který může ovlivnit průběh operace o pooperační zotavování, je kouření. Chronické změny na sliznici dýchacích cest, omezená funkce řasinkového epitelu a nadprodukce hlenu, mohou v souvislosti s anestézií představovat opravdové potíže. Proto od okamžiku, kdy se dozvíte termín operace, výrazně omezte kouření a 24 hodin před výkonem nekuřte. U kuřácké bronchitidy (zánětu průdušek) počítejte s ev. možností delší předoperační přípravy.

Rovněž u silnější obezity je někdy nezbytná předoperační dechová rehabilitace.

V případě Vašeho upoutání na lůžku, navštíví Vás anesteziolog na Vašem nemocničním pokoji.

V pooperačním období sledujte pokyny sestry, neváhejte uvést veškeré své potíže a v případě pocitu počínající bolesti se nezdráhejte požádat o tišící lék.

Bez dovolení nevstávejte z lůžka a řiďte se i dalšími pokyny anesteziologa a operatéra.

Přejeme Vám hladký průběh operace i anestézie, klidné a bezbolestné pooperační období, rychlé zotavení a rychlý návrat mezi Vaše blízké.

INTRANET EMAIL

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Stipendium

stipendium

Spolupráce

ústecký kraj

Ocenění